عده ای به خیال خام خود در حال فضا سازی علیه مشایی و نزدیکان وی هستند تا آنقر فضا را سنگین نمایند که دیگر کار از دست همه خارج شود حتی رئیس جمهور هم نتواند مشایی را نجات دهد.

اما نمی داند وارد جنگی شده اند که هر چقدر هم دست و پا بزنند بیشتر در چاهی که خود بدست خویش ساخته اند فرو خواهند رفت.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390    | توسط: عدالت مهرورزی    | طبقه بندی: آخرین اخبار،     | نظرات()