سناریویی که افرادی امثال شریعتمداری پیش تر خبر داده بودند.
احتمال میرود با اتهام جاسوسی علیه مشایی و نزدیکانش وی را بازداشت و محاکمه کنند. این واقعا تاسف انگیز است که یه عده بخاطر منافع سیاسی و غیر سیاسیشان حال که نتوانسته اند مشایی را کنار بزنند در حال توطئه ای خطرناک علیه دولت هستند که حتی ممکن است به حذف فیزیکی مشایی بیانجامد

در صورت اجرای نهایی این توطئه خطر استعفا احمدی نژاد و افشا گری وی علیه کسانی که این سالها خون مردم را در شیشه نموده اند میرود.
برخی از تحلیل گران معتقدند در صورت این اتفاق و عدم مداخله رهبری در جهت ممانعت از این اتفاق احتمال بروز جنگ داخلی می رود.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390    | توسط: عدالت مهرورزی    | طبقه بندی: آخرین اخبار،     | نظرات()