به گزارش اختصاصی آیین نیوز -همانطور که دکتر احمدی نژاد بارها اشاره کرده است ، طیفی در درون نظام مشغول توطئه برای براندازی دولت است.

این جریان نفاق  یکی از ده ها بازوی طبقه رانت خوار و فاسد اقتصادیست که از ابتدا تلاش فروانی کرد تا مانع از طرح های تحول اقتصادی شود.

طرح هایی که با تغییر بستر اقتصادی ، کانال هایی را که آنان سالها با حمایت افراد سیاسی خود از آن ارتزاق می کردند ، می بندد.

این طیف قدرتمند از نظر مالی ، به واسطه در اختیار داشتن عناصر گوناگون اعم از اصول گرا یا اصلاح طلب ، به راحتی قادر است به شکل های گوناگون اهرم های فشار خود را وارد کند.یک بار با داعیه حمایت از رای مردم ، پولهای خود را با بهره گیری از فضای هیجان زا به کار می گیرد و بار دیگر به بهانه دفاع از انقلاب و جلوگیری از انحراف ! آن هم به جرم دفاع دولت از فرهنگ ملتی که به او رای داده ، دست به اقدامات تنش زا می زند.

در واقع درد اینان چیزی نیست جز عدم امتیاز دهی دولت و کوتاه شدن دست آنان از ثروت های ملی.

روشن است که طرح های دولت در جهت خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها که به ایجاد فضای رقابتی در تولید و بازار و رونق صنعت و پویایی اقتصاد خواهد انجامید ، در تضاد آشکار با منافع اقتصادیی است که فضای بیمار و ساکن و غیر پویای اقتصاد ایران در دهه 60 و 70 برای آنان فراهم کرده بود. پایان فضای دلالی ، رانت خواری ، و بسته شدن کانال های ارتزاق از منابع نفتی و ملی تعبیری است بر کابوس های آنان و برای آنان بسیار سنگین و به نوعی غیر قابل تحمل است.

بهانه گیری آنان از دفاع رئیس دولت از فرهنگ ایرانی و وارد کردن اتهام ملی گرایی به خاطر طرح اسلام ایرانی ، در واقع نشان از دشمنی آنان با ملت و آرمانها و منافع ملی است.

این بار نیز ایادی زر و زور از آستین عده ای  ... به بیرون آمد و پس از تلاش ناکام آنان در شکست طرح تحول اقتصادی ، طرح استیضاح رئیس جمهور را کلید زد.

بنا به اخباری که می رسد آنها با تلاش فراوان موفق به جمع آوری 100 امضاء برای طرح سوال از رئیس جمهور شده اند.این افراد که بدنامی آنان در اتخاذ مواضع ضد ملی و مردمی بر کسی پوشیده نیست ، منتظر چراغ سبز از اتاق فکر جریان نفاق هستند ، تا به تنش در جامعه دامن بزنند.

با توجه به محبوبیت و مشروعیت مردمی دکتر احمدی نژاد ، طرح اینگونه مسائل قدری مضحک می نماید .اما وضعیت اسفبار اربابان آنان در از دست دادن منافع نامشروع مالی ،قدرت تصمیم گیری درست را از کف آنان ربوده است.

احتمالا این افراد نیز مانند موسوی و کروبی قربانی مطامع اربابان خود خواهند شد و ملت مسلمان ایران طومار آنان را در هم خواهد پیچید.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 اردیبهشت 1390    | توسط: عدالت مهرورزی    | طبقه بندی: آخرین اخبار،     | نظرات()