مشایی نفسی پاک و زلال

مشایی فردی پاک و زلال است این را ما نمی گوییم بلکه رئیس جمهوری که سالها وی را می شناسد. احمدی نزاد دل از همه می کنند الا مشایی . این بر ما اشکار است.

بنا برگفته های موافقان و مخالفان

مشایی دروغ نمی گویید، مشایی به فکر مظلومان است، مشایی مهربان است، مشایی خوش مشرب است

مشایی آزاد اندیش است، مشایی به کسی بدوبراه نمی زند، مشایی به مهترضان توهین نمی کند

مشایی با شخصیت است، مشایی فردی دین مدار است، مشایی عاشق امام زمان است

اگر کسی موردی دارد که یکی از این حرف ها را نقض می کند بی پرده بگویید

اگر یکی از این موارد درست نبود ان را در بوق کرنا می کردند.

اما چه کسانی و چه چیز علیه مشایی می گویند

مشایی جاسوس است

جن گیر است

ساحر رمال است

بی سواد است

مفسد اقتصادیست

منحرف است

این در حالی است که پاسخی به این اتهام ها نمی دهند و تنها دلایل من دراوری از خودشان بیان می دارند

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 تیر 1390    | توسط: عدالت مهرورزی    |    | نظرات()