ببی سی فارسی در مقاله ای با عنوان

هواداران احمدی نژاد کجا هستند؟


مثل همیشه در حال تفرقه افکنی و جنگ روانی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند. نکته جالب این مقاله پس از تجزیه و تحلیل های من در آوری این پارگراف است

اما این احتمال هم وجود دارد که بکوشد خشم و نارضایتی ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و مشکلات اقتصادی را به سوی آقای احمدی نژاد هدایت کند و به روی خود هم نیاورد که در مورد عواقب سیاست های دولت او هشدارهای مکرر داده شده بود، اما کسی به گوش نگرفت.


وقتی بی بی سی دل سوز رهبری و نظام می شود بزرگان به گوش باشند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1 خرداد 1390    | توسط: عدالت مهرورزی    |    | نظرات()